Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Μισθολογική εξέλιξη για τους «μεταπτυχιακούς» του Δημοσίου

Από την 1η Νοεμβρίου έχουν εφαρμογή για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ οι διατάξεις του ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις
, ενιαίο μισθολόγιο, βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες όσοι είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών έχουν προβάδισμα για βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη κατά δύο έτη.

Τα παραπάνω επισημαίνει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης, σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, προς απάντηση ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Γιάννη Δημαρά, σχετικά με την απόδοση επιδόματος μεταπτυχιακού τίτλου στο Δημόσιο. Ο κ. Δημαράς έχει ζητήσει να αποδίδεται «η νόμιμη και δίκαιη αύξηση στον μισθό δημοσίου υπαλλήλου που κατέχει πιο εξειδικευμένες γνώσεις».